Board of Supervisors Subscribe  |  Unsubscribe
Andrew Do - Supervisor, First District
English | Español Facebook  Twitter  Instagram
October 27, 2021 Volume 6 Issue 16b
News and Updates

 
dotted line
 
Hội Chợ Phát Triển Nhân Dụng & Nghề Nghiệp Quận Cam

Trong khi hầu hết các lãnh vực việc làm đều bị thiệt hại nặng vì đại dịch, vẫn có nhu cầu cao cho các việc làm thương mại đòi hỏi tay nghề. Để cung cấp cho cư dân một cơ hội học hỏi về những ngành nghề khác nhau hiện đang có nhu cầu và những dịch vụ huấn nghệ mà Quận Hạt cung cấp, tôi đã tổ chức một hội chợ việc làm tại Khu Phước Lộc Thọ ( the Asian Garden Mall) hồi thứ Bảy tuần qua.

🚌 Đơn Vị Đa Dạng Lưu Động, hậu thuẩn bởi Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Quận Hạt, cung cấp cho những người tìm việc với những mối liên lạc trực tiếp với các doanh nhân địa phương và các dịch vụ nhân dụng.

🥽 Các Đơn Vị Lưu Động cung cấp các phương tiện trực tuyến để cung cấp các kinh nghiệm thực tiễn hơn trong việc tìm kiếm các cơ hội việc làm.

⚒️ Nhóm thợ thuyền khéo léo của Hội Đồng Thương Mại Xây Dưng và Xây Cất Tổng Hợp Los Angeles và Quận Cam lúc nào cũng sẵn sàng để cung cấp các thông tin và trả lời bất cứ thắc mắc liên hệ.

📚 Và Thư Viện Công Cộng Quận Cam cung cấp các hoạt động và tài nguyên cho trẻ em và gia đình. 

Xin hãy chờ sẽ còn nhiều hội chợ tìm việc làm trong tương lai tại Địa Hạt 1!

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Hội Thảo Băng Tần Nối Kết LA / OC

Hồi đầu tháng này, tôi được mời tham dự cuộc Hội Thảo Băng Tần Nối Kết LA/OC để trình bày vấn đề chia cắt hệ thống điện tử số mà chúng tôi có kinh nghiệm tại miền Nam California này.

Nếu không có sự tiếp cận với băng tần nối kết một cách bình đẳng, những thanh thiếu niên hiện đang bất lợi sẽ bị trụt hậu xa hơn nữa trong lãnh vực giáo dục. Các vị cao niên hiện đang sống hoàn toàn cô lập và không có gia đình bên cạnh càng cảm thấy mình đơn độc hơn. Các gia đình lao động hiện đang vật lộn với cuộc sống mắc mỏ sẽ càng đối diện với những chi phí ngày càng cao hơn.

Xin cảm tạ Tổ Chức Los Angeles County Business Federation và Orange County Business Council đã mời tôi đóng góp vào cuộc thảo luận lớn lao hơn về vấn đề chia cắt hệ thống điện tử số. Tôi chờ đợi sự hợp tác làm việc trong tương lai để giải quyết vần đề này trên một bình diện rộng lớn hơn.

Trong trường hợp quý vị không tham dự được cuộc hội thảo, quý vị có thể xem trên: https://youtu.be/dONR52d2seY 

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Sinh Nhật lần thứ 8

Ngày 1 tháng Mười đánh dấu sinh nhật năm thứ 8 của Chương Trinh Chăm Sóc Người Cao Niên của Cơ Quan CalOptima còn gọi là PACE.

PACE là một chương trình nhằm vào việc chăm sóc sức khỏe cho các vị cao niên tại Quận Cam được sống một cách độc lập càng nhiều càng tốt. Kể từ khi khai trương năm 2013, Chương Trình PACE của CalOptima đã gia tăng việc phục vụ cho hơn 400 tham dự viên.

Họ đã tổ chức lễ sinh nhật này bằng cách lái xe xuyên qua một cuộc lễ hội về sức khỏe và y tế tại Trung Tâm PACE thuộc thành phố Garden Grove. Xin Chúc Mừng, CalOptima PACE, với những năm thành công trong việc trợ giúp cộng đồng người cao niên tại Quận Cam!


 
dotted line
 

 
dotted line
 
Bệnh xá Chích ngừa Cúm miễn phí không cần lấy hẹn.

Với mùa Thu đã về cũng như bắt đầu mùa cảm cúm. Để ngăn ngừa chúng ta không phải ngã bệnh, các chuyên viên y tế đã đề nghị chúng ta nên đi chích ngừa cúm mỗi năm càng sớm càng tốt.

Đó là lý do tại sao Nhóm Địa Hạt 1 đã hợp tác với Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam, Pharmacy Mercy, và các tổ chức địa phương khác thực hiện các bệnh xá chích ngừa cúm miễn phí tại Địa hạt 1. Chích ngừa cúm sẽ dành cho bất cứ ai từ 3 tuổi trở lên theo thứ tự ưu tiên người đến trước.

Các buổi chích ngừa cúm tại bệnh xá:

Ngày 29 tháng Mười – Thư Viện Garden Grove

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Bệnh Xá Northgate Market COVID-19 Vaccine Clinics

Sẽ có nhiều trung tâm chích ngừa COVID-19 được thiết lập tại các Siêu Thị thân mến Northgate Markets tại thành phố Santa Ana.

Xin nhìn vào bản thông cáo dưới đây để biết ngày giờ và địa điểm!

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Lễ Gắn Huân Chương Danh Dự của Sở Cảnh Sát Quận Cam

Vào ngày 30 tháng Chín, Hội Đồng Tư Vấn Cảnh Sát Quận Cam đã chủ tọa Lễ gắn Huân Chương Danh Dự lân 2 thứ 33 thường niên để ghi công 53 thành viên của Sở Cảnh Sát Quận Cam, CA là những người phơi bày những cố gắng vượt bực trong những cố gắng cứu và bảo vệ những người khác không bị hãm hại. Một trong những thành phần được tưởng thưởng là một thành viên trong đội Quân Khuyển K-9. Xin cảm tạ tất cả các cảnh sát viên và các nhân viên công lực bảo vệ an ninh về những sự can đảm và quyết tâm bảo vệ an toàn công cộng.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Tháng Văn Hóa Châu Mỹ La Tin

Vào ngày 5 tháng Mười, Tôi được hân hạnh trao tặng nghị quyết của Hội Đồng Giám Sát cùng với các đồng viện cho Bác Sĩ Audrey River-Gomez, Tân Lãnh Sự của Lãnh Sự Quán Mễ Tây Cơ tại Santa Ana, để chào mừng Tháng Văn Hóa Của Người Châu Mỹ La Tin.

Tháng Văn Hóa của Người Châu Mỹ La Tin là một Lễ hội thường niên để chào mừng lịch sử và văn hóa của Châu Mỹ La Tin và Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Châu Mỹ La Tin. Đây là tháng vinh danh những ảnh hưởng và sự đóng góp vào xã Hội Hoa Kỳ nói chung.

Tại Quận Cam, nơi có 3.2 triệu cư dân, 34% là người Mỹ gốc Châu Mỹ La Tin hay gốc Mễ Tây Cơ. Tại Quận hạt, chúng ta may mắn đã có Tòa Lãnh Sự Mễ Tây Cơ tại Santa Ana. Vào ngày 21 tháng Sáu, Bác Sĩ Rivera-Gomez đã được chọn là người đứng đầu cho Tòa Lãnh Sự Mễ Tây Cơ. Bà tốt nghiệp văn bằng Tiến Sĩ Bang Giao Quốc Tế và Xã Hội Học, hai văn bằng Cao Học về Ngoại Giao và Quản Trị Kinh Doanh, và bằng cử nhân Bang Giao Quốc Tế.

Thay mặt Hội Đồng Giám Sát, Tôi xin cùng với Tòa Lãnh Sự Mễ Tây Cơ và các cư dân chào mừng Tháng Văn Hóa Châu Mỹ La Tin và những đóng góp lớn lao của cộng đồng Người Mỹ gốc La Tin.

 
dotted line
 
Sở Cứu Hỏa Quận Cam

Ngày 28 tháng Chín, tôi cùng với các đồng viện trao tặng nghị quyết cho Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam về những sự phục vụ vượt bực của họ đối với Quận Cam và cư dân quận hạt. Những thành viên nam và nữ của tổ chức này đã không quản ngại đến những hiểm nguy đến tình mạng mỗi ngày để trợ giúp các cộng đồng của chúng ta trong những lúc khẩn trương cũng như các thiên tai, tỉ như các nạn cháy rừng hiện nay tại California. Những trợ giúp hậu cần một cách không quản ngại khó nhọc trong thời gian đại dịch đã giúp hàng ngàn cư dân và công nhân Quận Cam được chích ngừa.

Xin cảm tạ , Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam, cho những cố gắng vượt bực trong việc phục vụ Quận Cam.

 
dotted line
 
Bà Stacy Blacwood Nghỉ Hưu

Trong phiên họp ngày 28 tháng Chín, các đồng viện và tôi đã trao tặng nghị quyết vinh danh cho bà Stacy Blacwood với quá trình chín năm phục vụ Quận Cam trong cương vị Giám Đốc Các Công Viên Quận Cam.

Bà Stacy đã tạo một ấn tượng cao quý cho Cơ Quan của bà, và hàng triệu cư dân Quận Hạt đã thưởng lãm các công viên tại Quận Cam chúng ta. Xin cảm tạ , Stacy, cho những đóng góp vượt bực của bà. Mọi người đều trân trọng về những phục vụ thành tín của bà.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Ông Don Dobmeier Nghỉ Hưu

Vào ngày 12 tháng Mười, tôi được vinh dự trao văn bằng ghi nhận thành tích và Sự Đóng góp của ông Don Dobmeier, người đã nhận được giãi Thưởng Bảo Tồn Tính Cách Lịch Sử của Quận Hạt từ Ủy Ban Bảo Tồn Lịch Sử Quận Cam.

Ông Don đã phục vụ hơn 47 năm trong Ủy Ban Bảo Tồn Lịch Sử Quận Cam, ông đã tạo một ảnh hưởng lớn lao trong việc đón nhận, bảo tồn, tái tạo và phục hồi những địa điểm lịch sử trên toàn Quận Cam.

Trên thực tế, tất cả những công trình của ông Don có thể được chứng kiến tại Tòa Nhà Pháp Đình Cũ Của Quận Cam tại trung tâm thành phố Santa Ana, nơi ông đã giúp để bảo tồn lâu đài này, cũng như phát triển trung tâm triển lãm và Trưng Bày bảo tàng viện của tòa Pháp Đình đầu tiên này.

Xin cảm tạ, ông Don, những việc làm lớn lao trong việc bảo tồn lịch sử của Quận Cam!

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Ngày Kỷ Niệm Bệnh Lú Lẫn Alzheimer

Ngày 21 tháng Chín được coi là Ngày Kỷ Niệm Bệnh Lú Lẫn Alzheimer trên toàn thế giới.

Bệnh Alzheimer được coi là một trong các căn bệnh dẫn đến tử vong nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Alzheimer là một loại bệnh lú lẫn ảnh hưởng đến trí nhớ và hủy hoại các nhiệm vụ sinh hoạt hàng ngày. Ảnh hưởng từ 60 đến 80% các trường hợp lú lẫn .

Muốn biết thêm về chứng bệnh Alzheimer, xin vào trang mạng www.alzoc.org.  

 
dotted line
 
Tuần Lễ Quốc Gia Sử Dụng Người Lao Động Cao Niên

Cơ Quan Phụ Trách Người Cao Niên Quận Cam hợp tác Hội Đồng Phát Triển Nhân Dụng Quận Cam chào mứng  Tuần Lễ Vinh Danh Việc Sử Dụng Người Lao Động Cao Niên trên toàn Quốc tại các trung tâm người cao niên trên toàn thể Quận Cam.

Trong suốt tuần lễ, đơn vị lưu động của Hội Đồng Phát Triển Nhân Dụng Quận Cam đã viếng thăm các trung tâm Cao niên trên toàn Quận Cam để cung cấp các dịch vụ nhân dụng bao gồm việc cung cấp dễ dàng những dịch vụ cần thiết để có thể tiếp cận được các đơn vị tài nguyên lưu động bao gồm các máy điện tử, máy fax, máy copy và điện thoại.

Xin vào bản quảng cáo bên dưới để biết thêm chi tiết về các chương trình này và các dịch vụ.

 
dotted line
 
Ngày Toàn Quốc Đi Bộ đến Trường

Vào ngày 6 tháng mười, Nhóm Địa Hạt 1 tổ chức Ngày Toàn Quốc Đi Bộ Đi Bộ đến Trường bằng cách cùng với các học sinh từ Học Viện Công Nghệ McFadden tại Santa Ana đi bộ đến trường.

Tất cả học sinh lấy làm phấn khởi khi có cơ hội đi ra bên ngoài. Đi bộ đến trường khuyên khích các hoạt động thể thao, tạo dựng không khí cộng đồng, và gia tăng sự hiểu biết về tính cách an toàn trong khu xóm giềng và trường học.

 
dotted line
 
Breast Cancer Awareness Month

🎀 Tháng Mười là Tháng Đặc Biệt Quan Tâm Đến Bệnh Ung Thư Ngực 🎀

Tháng này là tháng quan trọng nhắc nhở đến sự quan tâm về bệnh Ung thư Ngực. Bất cứ bạn bè, Người thân trong gia đình, hay bất cứ người nào mắc bệnh, hầu hết mọi người đều ít nhiều hiểu biết đến vấn đề ung thư ngực cách này hay cách khác. Nhóm Andrew Đỗ muốn dùng tháng này để nêu lên sự quan tâm sâu xa, cung cấp sự hỗ trợ, và nâng cao tinh thần người phụ nữ nếu có nhu cầu.

Muốn tiếp cận đến vần đề giáo dục, khám nghiệm, hay cần hỗ trợ quý vị có thể vào trang nhà https://www.nationalbreastcancer.org/ để biết thêm chi tiết.

 
dotted line
 
Ngày Toàn Quốc Chận Đứng Việc Bắt Nạt.

Tháng Mười cũng là tháng ghi nhận Tháng Toàn Quốc Chận Đứng Việc bắt Nạt, và ngày 13 tháng Mười ghi nhận là Ngày Toàn Quốc Chận Đứng Việc Bắt Nạt.

Với kỹ thuật trở nên liên hệ đến đời sống của các thiếu niên con em chúng ta, điều quan trọng là các gia đình và phụ huynh phải trao đổi với con em của mình về việc bắt nạt và việc bắt nạt qua hệ thống trực tuyến là gì và làm thế nào chống lại tệ nạn này một cách an toàn.

Hoặc là qua mạng điện tử hay trực tiếp đối diện, các hành vi bắt nạt, ăn hiếp không bao giờ được chấp nhận và nó có thể có một ảnh hưởng sâu rộng đến nhân cách và tâm thần của con em chúng ta, là thành phần hiện đang ở giai đoạn quan trọng cho sự trưởng thành.

Một vài phương cách chống lại sự bắt nạt bao gồm những kiểu mẫu làm thế nào đối đãi người khác với sự kính trọng, thông báo mỗi khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra, và phải thẳng thắn đối đáp. Một vài bộ môn thể thao như học karate có thể giúp các con em học hỏi các kỹ thuật tự vệ và giúp các em có thêm sự tự tin để chống lại việc bắt nạt.

Nhóm Đại hạt 1 trong quá khứ đã hợp tác với Tổ Chức Toyama Karate Do “Sidekicks4life” Youth Mentorship tại Santa Ana để quảng bá sự yêu chuộng của các em với việc học tự vệ, thông hiểu mức độ an toàn, và tinh thần kỷ luật không đụng chạm xuyên qua các cuộc hội thảo!

Muốn biết thêm chi tiết điều gì bạn có thể làm được , xin vào www.stopbullying.gov.

 
dotted line
 
Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Toàn Cầu

Đại Dịch đã tạo ra một ảnh hương lớn dối vối sức khỏe tâm thần của con người. Những nhân viên ở tuyến đầu chống dịch của chúng ta, sinh viên, và những cá nhân với tình trạng sức khỏe tâm thần yếu kém sẵn có đều đặc biệt bị ảnh hưởng.

Để vinh danh Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Toàn Cầu vào ngày 10 Tháng Mười, chúng ta phải nhớ đến việc loan truyền sự hiểu biết, giáo dục, và chống lại những sự xấu hổ xã hội về vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Cơ Quan Be Well OC, là một tổ chức đặt nền tảng trên cộng đồng tìm cách chữa trị tận gốc các chứng bệnh tâm thần cho bệnh nhân. Nếu quỳ vị hay những người chúng ta biết không may lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm thần, xin hãy gọi số 949-749-2500 hay vào trang mạng www.bewelloc.org.

Và nếu quý vị hay những người quý vị biết hiện đang có những kinh nghiệm đến các ý tưởng tự vẫn, xin hãy gọi đường giấy National Suicide Prevention Lifeline tại 800-273-8255.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Ngày Sức Khỏe và Thể Dục Phụ Nữ Toàn Quốc

Ngày 29 tháng Chín là Ngày Sức Khỏe và Thể Dục Phụ Nữ Toàn Quốc, Nhóm Địa hạt 1 đã viếng thăm và chào mùng La Purisima Naturista tại Santa Ana.

Chủ Nhân , bà Sara đã bắt đầu doanh nghiệp này năm 1994 trong khu chợ trời Bristol Swapmall và bà đã phát triển cơ sở thương mại kể từ đó.

Tiểu doanh nghiệp này có rất nhiều các loại thuốc vitamins và những phụ phẩm quảng bá sức khỏe và thể dục tổng quát. Xin ghé bất kỳ lúc nào mỗi khi có sự cần thiết liên quan đến sức khỏe của chúng ta!

🌿 La Purisima Naturista

📍 1227 W. Edinger Ave, Santa Ana

 
dotted line
 
Ngày Cà Phê Quốc Tế

Này 1 tháng Mười là Ngày Cà Phê Quốc Tế và Nhóm Địa hạt 1 đã ghé qua tiệm MAZ Cafe Con Leche tại Santa Ana để uống một tách cà phê và thưởng thức vài món tráng miệng! Chúng tôi rất thích các loại giải khát ngon miêng Abuelita Frappe và Coco de Leche Latte. Tại đây có cả Latte MAZ đặc sản với kẹo Mazapan! Xin hãy ghé tiệm MAZ Cafe Con Leche nếu lần tới bạn ưa thích cà phê!

☕ MAZ Cafe Con Leche

📍 608 N Lacy St, Santa Ana

 
dotted line
 
Ngày Tráng Miệng Toàn Quốc

Để vinh danh Ngày Tráng Miệng Toàn Quốc vào ngày 14 tháng Mười, Nhóm Địa hạt 1 đã thưởng thức một vài món ngon miệng ganistos và conchas từ tiệm bánh Soy Concha Bakery, tên cũ là Victoria Bakery, tại santa Ana.

Tiệm bánh này có đủ loại tráng miệng hoa quả, các loại nước sinh tố, và bánh ngọt cho mọi lễ lạc. Lần tới nếu quý vị ưa thích đồ ngọt, xin ghé vào cửa hàng nhỏ này!

Soy Concha Bakery

📍709 N Bristol St, Santa Ana, CA 92703

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Lễ Trao Giải Thưởng Presidential Awards 2020

Vào ngày 9 tháng Mười, Nhóm Địa Hạt 1 đã giúp để vinh danh những thiện nguyện viên từ Tổ Chức Power of One tại cuộc Lễ trao Giải Thưởng  Presidential Awards 2020 tại Trường Magnolia Science Academy Santa Ana.

Những nỗ lực và quyết tâm của những cá nhân này đã đóng góp tạo đời sống tốt đẹp hơn cho các cư dân trong những cộng đồng của chúng ta thật đáng kính phục. Xin cảm tạ về những đóng góp của quý vị!

 
dotted line
 
Dự Án Thư Viên cho mượn bé nhỏ tại Thảo Cầm Viên Santa Ana

📚 Vào ngày 16 tháng Mười, Thảo Cầm Viên Santa Ana tổ chức lễ khánh thành Dự án Cho Mượn Bé Nhỏ Lần Thứ Hai của Thư Viện! 📚

Dự án tốt đẹp này là nỗ lực hợp tác giửa Nhóm Dynamite Book Club, Bristol Swapmall, Open Hands of Hope, và the Blue Lot Gallee.

Lần tới bạn viếng thăm Thảo Cầm Viên Santa Ana, xin nhớ ghéThư Viện Cho Mượn Bé Nhỏ. Xin hãy vào trang mạng của Thảo Cầm Viên Santa Ana tại https://www.santaanazoo.org/ hay gọi để biết giá vé vào cửa.

🐒 Santa Ana Zoo

📍 1801 E Chestnut Ave, Santa Ana

 
dotted line
 
Boo at The Zoo

Vào ngày 23 tháng Mười, các bạn bè và gia đình mặc các trang phục để dự ngày Lễ Hội Ma Quỷ thường niên tại Thảo Cầm Viên Santa Ana Zoo , Chương Trình “merry not scary” Boo at the Zoo, Là Một Lễ Hội Ma Quỷ (Halloween) Hàng Đầu cho các trẻ em.

Boo at the Zoo bao gồm Chuyến Xe lửa tốc hành “Boofari”, Conservation Carrousel, và Fifty Monkey Ferris Wheel rides.

👻 Santa Ana Zoo

📍 1801 E Chestnut Ave, Santa Ana

 
dotted line
 
In This Issue
orange arrow Hội Chợ Phát Triển Nhân Dụng & Nghề Nghiệp Quận Cam
orange arrow Hội Thảo Băng Tần Nối Kết LA / OC
orange arrow Sinh Nhật lần thứ 8
orange arrow Bệnh xá Chích ngừa Cúm miễn phí không cần lấy hẹn.
orange arrow Bệnh Xá Northgate Market COVID-19 Vaccine Clinics
orange arrow Lễ Gắn Huân Chương Danh Dự của Sở Cảnh Sát Quận Cam
orange arrow Tháng Văn Hóa Châu Mỹ La Tin
orange arrow Sở Cứu Hỏa Quận Cam
orange arrow Bà Stacy Blacwood Nghỉ Hưu
orange arrow Ông Don Dobmeier Nghỉ Hưu
orange arrow Ngày Kỷ Niệm Bệnh Lú Lẫn Alzheimer
orange arrow Tuần Lễ Quốc Gia Sử Dụng Người Lao Động Cao Niên
orange arrow Ngày Toàn Quốc Đi Bộ đến Trường
orange arrow Breast Cancer Awareness Month
orange arrow Ngày Toàn Quốc Chận Đứng Việc Bắt Nạt.
orange arrow Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Toàn Cầu
orange arrow Ngày Sức Khỏe và Thể Dục Phụ Nữ Toàn Quốc
orange arrow Ngày Cà Phê Quốc Tế
orange arrow Ngày Tráng Miệng Toàn Quốc
orange arrow Lễ Trao Giải Thưởng Presidential Awards 2020
orange arrow Dự Án Thư Viên cho mượn bé nhỏ tại Thảo Cầm Viên Santa Ana
orange arrow Boo at The Zoo
DISTRICT STAFF
 
Chris Wangsaporn
Chief of Staff

Veronica Carpenter
Deputy Chief of Staff

Guadalupe Carrasco
Communications Director

Ofelia Velarde-Garcia
Director of Community Engagement & Initiatives

Richard Vuong
Senior Policy Advisor

Joyce Rivero
Executive Secretary

Michaela Schaeffer
Staff Aide

 
 
Stay Updated!
house icon http://ocgov.com/gov/bos/1/
envelope icon Andrew.Do@ocgov.com
phone icon 714.834.3110
arrow icon View Online Version
Copyright 2021 County of Orange, California
You are currently signed up to the 1st District newsletter. To unsubscribe, click here.