Board of Supervisors Subscribe  |  Unsubscribe
Andrew Do - Supervisor, First District
English | Español Facebook  Twitter  Instagram
August 6, 2021 Volume 6 Issue 13b
News and Updates

 
dotted line
 
Bản Đồ Vô Tư Quận Cam

Quận Cam hiện đang sử dụng một phương thức dựa vào các dữ kiện để giải quyết sự chênh lệch và bất bình đẳng trong việc phân phối các tài nguyên. Vào ngày 14 tháng 7, Quận Cam đã phát động một phương thức sử dụng bản đồ phân định mới, với sự trợ lực của Cơ Quan Advance OC, để theo dõi sự chênh lệch về tình trạng y tế và xã hội Quận Cam.

COVID-19 đã làm cho một vài chênh lệch về y tế và xã hội trở nên trầm trọng, trong khi đó nhiều thành phố và các tổ chức địa phương đã không chuẩn bị để đối phó vào giai đoạn cao điểm của đại dịch. Bản Đồ Vô Tư Quận Cam là một dụng cụ cung cấp các phương thức hành động ở cấp độ cao trong việc phân phối các tài nguyên và giảm thiểu sự bất bình đẳng trong các cộng đồng của chúng ta.

Xét nghiệm và thăm dò khả năng phân tích của phương thức này, Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam đã tận dụng đề án Bản Đồ Vô Tư Quận Cam trong việc đối phó với COVID-19, bao gồm việc xét nghiệm, phân phối và cung cấp chích ngừa, và các kế hoạch làm nhẹ đi tình thế. Đề án này cũng cung cấp một con đường hợp tác giữa các tổ chức tư nhân và chính phủ nhằm cúng ứng các ngân khoản và tìm kiếm các phương thức hợp tác để giải quyết những trường hợp xã hội phức tạp là cội rễ của những chênh lệch về y tế và an sinh.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về Bản Đồ Vô Tư Quận Cam

Nhấn vào đây để tiếp cận với Bản Đồ Vô Tư Quận Cam

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Chuỗi Săn Sóc Liên Tục

Năm 2015, Giám Sát Viên Lisa Barlett và tôi đả thành lập một Ủy Ban đặc Nhiệm Sức Khỏe Tâm Thần Quận Cam để khảo sát các dịch vụ liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần tại Quận Cam. Kể từ đó, các đồng viện của tôi tại Hội đồng Giám Sát Quận Cam và tôi đã làm việc không ngừng nghĩ để giúp tái lập lại một Hệ Thống Chăm Sóc hoàn bị hơn.

Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ chính yếu trong việc khai mạc một trong ba trung tâm Be Well OC tại thành phố Orange chuyên lo chăm sóc tâm thần hồi đầu năm nay. Trung tâm thứ hai hiện đang xúc tiến và sẽ gia tăng khả năng trị liệu để cung ứng cho nhu cầu chăm sóc tâm thần tối cần của toàn thể cư dân chúng ta.

Tuy nhiên việc làm của chúng tôi không ngừng tại đây.

Hồi tháng trước, Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam và Cơ Quan Mind OC đã tổ chức một hội nghị hai ngày cho các dân cử, các tổ chức cộng đồng, và các hệ thống y tế, khảo sát các Hệ Thống Đối Phó Với Khủng Hoảng Hiện Thời của Quận Hạt và thiết lập một sự thống nhất về một giải pháp đáp ứng duy nhất đối với những người lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm thần bằng cách chú tâm vào khả năng, cơ hội, ước vọng và kết quả mà chúng ta mong muốn trên bình diện của một cộng đồng.

Xin cảm tạ tất cả các nhân viên đã góp sức vào việc thực hiện biến cố quan trọng này và tất cả các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tham dự.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Quận Cam cung ứng $20 Triệu Mỹ Kim xây dựng Nghĩa Trang Cựu Chiến Binh Quận Cam tại Anaheim Hills

Hôm 27 tháng 7, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã đồng thanh chấp thuận đề nghị S40A, do Giám Sát Viên Don Wagner và tôi đệ trình, cung ứng một ngân khoản trị giá $20 triệu Mỹ Kim từ ngân sách tổng quát của quận để thành lập nghĩa trang Cựu Chiến Binh tại Anaheim Hills.

Các quân nhân anh dũng của chúng ta xứng đáng được vinh danh và tôn kính. Những đóng góp và hy sinh cao quý của họ phản ảnh một phong cách vĩ đại nhất hiện hữu trong xã hội chúng ta. Chúng ta không còn nhiều thời giờ, vì thế chúng cần phải hành động cấp thiết để các Cựu Chiến Binh Quận Cam có một nơi an nghĩ vĩnh cữu.

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ nội dung bản thông tin báo chí.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Ghi Nhận Thành Tích của nhóm Incident Management Team

Xuyên qua một năm rưỡi vừa qua, khả năng phòng chống với đại dịch Coronavirus và tái lập lại đời sống bình nhật dựa trên khả năng của chúng ta, trước tiên xét nghiệm và sau đó chích ngừa cho một số lớn cư dân và những người lao động.

Trong sự hợp tác với những cộng sự viên tại Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam, cũng như nhiều thành phố trong toàn địa hạt Quận Cam, Quận hạt đã thành lập nhóm mệnh danh COVID-19 Incident Management Team.

Từ những địa điểm chích ngừa tới những chương trình chích ngừa lưu động tại những cộng đồng bị chệnh lệch về tài nguyên, các thành viên đã làm việc cật lực và hoàn toàn bầy tõ những nỗ lực không gì có thể sánh dược và quyết tâm ng việc bảo vệ mạng sống cư dân.

Tôi muốn bày tõ sự cảm kính về sự kiên cường, hy sinh đầy tâm huyết của tất cả những cán bộ ở tuyến đầu phòng chống đại dịch xuyên qua toàn thể Quận Cam, và đặc biệt các thành viên thuộc Nhóm COVID-19 Incident Management Team, là những người đã thu hoạch được những kết qua mong muốn ngày hôm nay.

Xin cảm tạ tất cả các nhân viên, thiện nguyện viên, và các cộng sự viên cộng đồng cho những đóng góp. Thật là một niềm khích lệ.

Muồn tìm các bệnh xá chích ngừa COVID-19 gần nhà, xin vào Đường giây nóng Quận Cam Orange County COVID-19 Hotline tại số 714-834-2000 hay vào trang nhà www.covidvaccinefacts.com.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Hội Thảo Tái Phân Định Lại Địa hạt trên khắp Quận Cam

Hội thảo Tái Phân Định lại Địa Hạt đang sắp được tổ chức tại một thành phố gần chỗ quý vị. Xin mời cư dân tham dự để chúng tôi có thể chia xẻ và thảo luận cùng với quý vị ý nghĩa của vấn đề tái phân định lại ranh giới của cộng đồng chúng ta.

Bắt đầu từ tuần này, Quận Cam sẽ tổ chức một cuộc hội thảo  cho một trong 5 địa hạt giám sát để cư dân có thể thông hiểu Phương Cách Tái Phân Định lại Địa Hạt của Quận Cam năm 2021. Mỗi cuộc hội thảo sẽ bao gồm một sự trình bày ngắn gọn và cơ hội hỏi và đáp đồng thời cung ứng các tin tức liên quan đến quyền lợi của cộng đồng xuyên qua việc tái phân định. Chổ đậu xe miễn phí tại tất cả các địa điểm hội thảo.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Tuần Lễ Cải Huấn (7/19-7/25)

Để tuyên dương cho Tuần Lễ Cải Huấn, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7, tôi đã thay mặt Hội Đồng Giám Sát trao tặng Bảng Tuyên Dương cho ông Steven Sentman, Giám Đốc Trung Tâm Cải Huấn vào tuần này.

Đặc biệt cảm tạ Trung Tâm Cải Huấn Quận Cam về những đóng góp cật lực để mang lại trật tự, an ninh và an toàn cho cộng đồng bảo đảm cho chúng ta có một nơi sinh sống tốt đẹp!

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Ứng Dụng Entertainment App

Các tiểu doanh nghiệp chú ý!

Quận Cam hiện đang hợp tác với Tổ chức Entertainment để giúp các doanh nghiệp địa phương có thể phát triển qua hệ thống ứng dụng có tên Entertainment Mobile App. Đây là một ứng dụng dễ dàng và hoàn toàn miễn phí, khách hàng sẽ có thể tìm kiếm được các dịch vụ của doanh nghiệp quý vị qua GPS, map, và các phương thức tìm kiếm điện tử.

Để biết thêm về việc ghi danh cơ sở tiểu thương của quý vị trên mạng Entertainment Mobile App, xin vào www.entertainment.com hay tìm ở tờ quảng cáo bên dưới.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Vô Địch Quốc Gia Giải National Speech and Debate Chammpions

Chúc mừng nhóm ngôn ngữ của Trường Trung Học Santa Ana High School đã chiếm giải khôi nguyên 2020-2021 National Speech and Debate Championship!

Hoan nghênh Cố Vấn bà Corin Serrano và ông Sal Tinajero đã dẫn dắt những người phụ nữ trẻ trong thời gian đầy khích lệ này.

Xin nhấn vào đây để đọc toàn bộ bài báo OC Register để biết thêm chi tiết.

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Khai Trương: Quán Cà Phê Moon Goat

Vào ngày 22 tháng 7, Nhóm Địa hạt 1 được vinh dự tham gia lễ khai trương Quán Cà Phê Moon Goat tại thành phố Garden grove. Đây là một tiểu doanh nghiệp cung ứng đủ loại cà phê giải khát và banh ngọt cùng nhiều loại khác! Đã được chọn là quán cà phê số 1 tại Quận Cam bởi nhật báo OC Register năm 2021.

Xin hãy ghé qua để thử các loại đặc sản cà phê và bánh ngọt từ nhà hàng quận Cam này.

📍 7200 Acacia Ave, Garden Grove, CA 92841

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Ngày Bướm Monarch

Công Viên Quận Cam mời cư dân đến tìm hiểu học hỏi về đời sống của Bướm Monarch mỗi năm, năm nay là Kỳ thứ 11 tại Mile Square Park vào ngày 14 tháng 8!

Nhóm Địa Hạt 1 hân hoan mời tất cả các du khách đến tham dự quan sát thướng thức sinh hoạt về những sinh vật nhiệm mầu kỳ quan của thiên nhiên này, để giải trí hay để học hỏi. Quan khách viếng thăm có thể học phương cách để tự làm một vườn nuôi bướm cho riêng mình!

📍 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708

⏰ 10:00 am – 2:00 pm

 
dotted line
 

 
dotted line
 
Ngày Quốc Khánh Hot Dog

Để vinh danh Ngày Quốc Khánh Hot Dog day vào ngày 21 tháng 7, Nhóm Địa Hạt 1 đã viếng thăm Xe bán hot dog Riros Hot Dogs Vending Cart tọa lạc trước Tòa Án Quận Cam, Santa Ana. Nơi đây đã từng phục vụ hot dogs, chips, trái cây tươi trên 30 năm!

Xin hãy ủng hộ các doanh nghiệp địa phương hay những người bán hàng trên vỉa hè mỗi ngày!

 
dotted line
 
Ngày Quốc Khánh Cheesecake

Để vinh danh Ngày Quốc Khánh National Cheesecake Day vào ngày 30 tháng 7, Nhóm Địa hạt 1 đã viếng thăm Bakery 101 tại Santa Ana để dùng bánh cheesecake nổi tiếng. Hãy ghé cửa hàng địa phương này để thưởng thức cheesecakes và các loại bánh ngọt khác!

📍 3386 S Bristol St, Santa Ana

 
dotted line
 
Ngày Quốc Khánh cho Những người Tập sự.

Để vinh danh Ngày Quốc Khánh cho Những Người Tập Sự vào ngày 29 tháng 7, tôi muốn nhấn mạnh đến 3 thành viên tập sự tại văn phòng tôi vào mùa hè này: Rodrigo, Mylee, và Kasra.

Xin cảm tạ những đóng góp của 3 người cho Quận Cam! Thật là một vinh dự đã có sự hiện diện của các bạn trong Nhóm Địa Hạt 1.

 
dotted line
 
Ngày Quốc Khánh Cookie

Để vinh danh Ngày Quốc Khánh Cookie  Day vào ngày 4 Tháng 8, nhóm Địa Hạt 1 đã đặt chocolate chip cookies mới nướng từ @mommaluesbakery! Momma Lue sản xuất tất cả các loại cookies và cupcakes cho tới việc trang hoàng các loại bánh tiệc.

Hãy làm theo và gởi tin nhắn đến doanh nghiệp này để thưởng thức món tráng miệng bạn ưa thích.

 
dotted line
 
In This Issue
orange arrow Bản Đồ Vô Tư Quận Cam
orange arrow Chuỗi Săn Sóc Liên Tục
orange arrow Quận Cam cung ứng $20 Triệu Mỹ Kim xây dựng Nghĩa Trang Cựu Chiến Binh Quận Cam tại Anaheim Hills
orange arrow Ghi Nhận Thành Tích của nhóm Incident Management Team
orange arrow Hội Thảo Tái Phân Định Lại Địa hạt trên khắp Quận Cam
orange arrow Tuần Lễ Cải Huấn (7/19-7/25)
orange arrow Ứng Dụng Entertainment App
orange arrow Vô Địch Quốc Gia Giải National Speech and Debate Chammpions
orange arrow Khai Trương: Quán Cà Phê Moon Goat
orange arrow Ngày Bướm Monarch
orange arrow Ngày Quốc Khánh Hot Dog
orange arrow Ngày Quốc Khánh Cheesecake
orange arrow Ngày Quốc Khánh cho Những người Tập sự.
orange arrow Ngày Quốc Khánh Cookie
DISTRICT STAFF
 
Chris Wangsaporn
Chief of Staff

Veronica Carpenter
Deputy Chief of Staff

Guadalupe Carrasco
Communications Director

Chris Gaarder
Senior Policy Advisor

Ofelia Velarde-Garcia
Policy Advisor

Nick Pham
Policy Advisor

Joyce Rivero
Executive Secretary

 
 
Stay Updated!
house icon http://ocgov.com/gov/bos/1/
envelope icon Andrew.Do@ocgov.com
phone icon 714.834.3110
arrow icon View Online Version
Copyright 2021 County of Orange, California
You are currently signed up to the 1st District newsletter. To unsubscribe, click here.