Board of Supervisors Subscribe  |  Unsubscribe
Andrew Do - Supervisor, First District
English | Español Facebook  Twitter  Instagram
September 14, 2023 Volume 8 Issue 6b
News and Updates
Giám Sát Andrew Đỗ Chủ Trì Sự Kiện Hỗ Trợ Việc Nộp Đơn Xin Trợ Cấp Nhà Ở OC

Cơ quan Quản Lý Gia Cư Quận Cam (Orange County Housing Authority - OCHA) sẽ mở ra danh sách chờ đợi cho Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở - Phần 8 (Housing Choice Voucher Program – Section 8) và chấp nhận đơn xin bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2023, 8 giờ sáng theo giờ PDT và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, 11:59 tối. PDT.

Để giúp những cư dân không có máy tính, thiếu phương tiện đi lại hoặc chỉ cần hỗ trợ việc nộp đơn xin, văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ sẽ tổ chức một sự kiện kéo dài 3 giờ đồng hồ tại Mile Square Park, nơi các thiện nguyện viên được huấn luyện từ Abrazar Inc. và Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân Cao Niên Mỹ Gốc Á Châu (Asian American Senior Citizens Service Center - AASCSC) sẽ trợ giúp các cư dân nộp đơn bằng phương tiện điện tử.

Đối với hàng ngàn người và gia đình đang chờ đợi để nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà, đây là một sự giúp đỡ đáng hoan nghênh. Với phiếu gia cư, các cá nhân và gia đình có thể tự mình lựa chọn nhà ở đáp ứng nhu cầu của mình, bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề và căn hộ chung cư.

XIN LƯU Ý: Đơn xin nộp vào không được cứu xét trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và thời điểm nộp đơn không ảnh hưởng đến vị trí trong danh sách chờ đợi hoặc thời gian người nộp đơn có thể sớm nhận được hỗ trợ. Danh sách chờ đợi sẽ được giới hạn ở số lượng 12.000 người nộp đơn.

Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn, vui lòng truy cập www.ochousing.org hoặc gọi OCHA theo số 714-480-2798.

 

Thứ Hai, 18 Tháng Chín 2023

9:00 sáng – 12:00 trưa

Hội Trường Tự Do (Freedom Hall) bên trong Công Viên Mile Square

16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708

Vào cửa và đậu xe MIỄN PHÍ

 

 
dotted line
 

 
dotted line
 
In This Issue
orange arrow Giám Sát Andrew Đỗ Chủ Trì Sự Kiện Hỗ Trợ Việc Nộp Đơn Xin Trợ Cấp Nhà Ở OC
DISTRICT STAFF
 
Chris Wangsaporn
Chief of Staff

Van Tran
Chief of Staff of External Affairs

Guadalupe Carrasco
Communications Director

Ofelia Velarde-Garcia
Director of Community Engagement & Initiatives

Hung Le
Policy Advisor

Jack Du
District Representative

Joyce Rivero
Executive Secretary

 
 
Stay Updated!
house icon http://ocgov.com/gov/bos/1/
envelope icon Andrew.Do@ocgov.com
phone icon 714.834.3110
Copyright 2023 County of Orange, California
You are currently signed up to the 1st District newsletter. To unsubscribe, click here.